Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Vaasa Hacklab ry (y-tunnus 2644217-3)
Osoite: Vaasa Hacklab, Läntinen kasarmintori 8-10, Rakennus 37, 65100 Vaasa
Muut yhteystiedot: info@vaasa.hacklab.POISTATAMA.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Sami Olmari
Sähköposti: sami@olmari.POISTATAMA.fi
Puhelin: 020 730 7061

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Jäsennumero
 • Nimi
 • Kotipaikkakunta
 • Yhteystiedot
 • Jäsenyyden tila
 • Jäsenyyteen liittyvät päivämäärät
 • Tilankäyttötiedot (esim luovutetut avaimet ja pantit)
 • Laskutustiedot (maksetut laskut)
 • Muita jäsenyyteen tai jäsenhakemukseen oleellisesti liittyviä tietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Jäseneltä itseltään
 • Yhdistyksen hallitukselta
 • Yhdistyksen pankkitili

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikkakunta voidaan luovuttaa muille jäsenille. Muutoin tietoja luovutetaan vain jäsenen omalla suostumuksella tai mikäli laki niin vaatii.

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus.
 • Henkilökohtaisten käyttäjäntunnuksien ja salasanojen avulla pystytään tallentamaan kaikki sisäänkirjautumiset sekä tehdyt toimenpiteet.
 • Rekisterin hallintaan pääsee vain suojattua ja salattua yhteyttä käyttäen.
 • Rekisteriin ei talleteta henkilötietolain määrittelemiä salassapidettäviä tietoja.
 • Rekisterin käsittelijöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin jäsentietoihin.

10. Tarkastusoikeus

Jäsenellä on oikeus tarkastaa rekisteriin merkityt tietonsa kerran vuodessa veloituksetta. Tarkastuspyynto tulee esittää hallitukselle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Jäsentietoja annetaan tarkastettavaksi vain henkilökohtaisesti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jäsenellä on oikeus vaatia omien tietojen korjaamista. Pyyntö tulee esittää hallitukselle sähköpostilla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jäsentiedot hävitetään sen jälkeen, kun ne eivät enää ole toiminnan kannalta tarpeellisia.