Viikkotapaaminen ja mahdollisesti pizzatilaus. Weekly meet and pizza order. Osoite/address: https://vaasa.hacklab.fi/yhteystiedot/

Kuukausitapaaminen, jossa keskutellaan yhteisistä asioita ja tehdään mahdollisesti päätöksiä porukalla. Tapaaminen pidetään pääasiassa etänä Jitsin kautta. https://jitsi.hacklab.fi/VaasaHacklab Monthly meeting where various things are discussed and decisions are possibly made. Meeting is held mostly via...